Alle beretninger

Kronik: Vi vil bare gerne være en familie

Af Jane Clemensen, professor på H.C. Andersen Børne og Ungehospital På H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, kerer vi os om hele familien, når et barn bliver ramt af kræft.

Centralisering af børneonkologi Danmark?

Sundhedsstyrelsen har i henhold til Sundhedsloven til opgave at fastsætte specialfunktioner i sygehusvæsenet og deres placeringer på sygehuse. Dette sker igennem de af Sundhedsstyrelsen udmeldte specialevejledninger for hvert speciale.

Tanker fra en læge - og mor - om børneonkologien.

I forlængelse af den aktuelle debat om sammenlægning af børneonkolgien på Rigshospitalet, vil jeg gerne som mor og læge dele mine tanker. Jeg er mor til Mathilde, som gennem de sidste 9 år har været i behandling for opticusgliomer (godartede men voksende tumorer på synsnerven) på Aarhus Universtetshospital (AUH).

Intro

I debatten omkring centraliseringen af børnekræftområdet til Riget/BørneRiget føler jeg, at der er to grupper af dem - der hver dag har fingrene i det - som ikke har fået taletid nok.