Vejer prestige for Riget og Sundhedsstyrelsen mere end jyske og fynske familiers livskvalitet?

thumbnail for this post

Fra et bedsteforældreperspektiv: Stop centraliseringsplanerne NU og lad de syge børn og deres forældre få ro til at koncentrere sig om at blive raske.

Vejer prestige for Riget og Sundhedsstyrelsen mere end jyske og fynske familiers livskvalitet?

Vi troede ikke vores egne øjne, da vi gennem pressen erfarede, at Sundhedsstyrelsen har planer om at centralisere al børnekræft behandling på Rigshospitalet i København. Da vi forgæves har søgt efter faglige begrundelser for en sådan beslutning, kan der jo kun være tale om et prestigeprojekt, uden hensyntagen til de kræftramte børn og deres familier.

Da vores barnebarn Magnus i juli 2018 fik diagnosen leukæmi, blev der vendt op og ned på hans lille families liv og hverdag -og sandelig også på bedsteforældrenes.

Set fra et bedsteforældreperspektiv er det helt urimeligt overhovedet at overveje en centralisering af børnekræftbehandlingen på Rigshospitalet. Det er af afgørende betydning, at forældre, eventuelle søskende og bedsteforældre er i nærheden og har mulighed for at støtte op om det syge barn.

Magnus bor med sin familie i Midtjylland og blev indlagt i Odense pga pladsmangel i Skejby. Selv om det var en forfærdelig tid, følte vi os trygge ved, at Magnus på alle måder var i gode hænder i Odense. Vi kunne derfor bruge vores energi på at støtte og hjælpe hans mor, far og lillesøster. Vores opgave som bedsteforældre var at støtte familien så godt som muligt i forløbet. Vi besøgte ofte Magnus på hospitalet. Det gav ham adspredelse og ny energi at se os, og forældrene kunne få en smule frisk luft og tale uforstyrret sammen, hvilket der ikke ellers er mange muligheder for. Vi kunne tage lillesøster med på besøg i de perioder, hvor begge forældre var indlagt med Magnus. Hun havde brug for at være en del af familien og at se sin storebror. Hvis Magnus var for dårlig, blev besøget meget kort og vi kørte hjem igen. Hvis al behandling samles på Rigshospitalet ville det i praksis betyde at vi ikke havde de samme muligheder for at komme på besøg og støtte familien. Vi bor selv i Nordjylland og er selvsagt ikke unge længere. Vi har ikke kræfter til at køre frem og tilbage til København flere gange om måneden. Økonomien ville heller ikke tillade mange besøg, med udgift til bro/færge samt overnatning på hotel og parkeringsafgift.

Det vil unægteligt medføre forringet mulighed for de jyske og fynske familier for at få støtte fra deres netværk. En støtte der er afgørende for familier i dyb krise.

Vores opfordring til Sundhedsministeren skal derfor være : Stop centraliseringsplanerne NU og lad de syge børn og deres forældre få ro til at koncentrere sig om at blive raske.