Overraskede overlæger: Ingen faglige argumenter for at samle behandlingen af børnekræft

thumbnail for this post

I et års tid har en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen kortlagt behandlingen for børnekræft i Danmark. På det sidste møde fortalte Sundhedsstyrelsen, at den ville komme med et udkast til en konklusion, der hed, at der var brug for en centralisering. Det kom fuldstændig bag på de fleste i arbejdsgruppen.

Læs here artiklen her =>