Alle beretninger

Kronik: Vi vil bare gerne være en familie

Af Jane Clemensen, professor på H.C. Andersen Børne og Ungehospital På H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, kerer vi os om hele familien, når et barn bliver ramt af kræft.

Centralisering af børneonkologi Danmark?

Sundhedsstyrelsen har i henhold til Sundhedsloven til opgave at fastsætte specialfunktioner i sygehusvæsenet og deres placeringer på sygehuse. Dette sker igennem de af Sundhedsstyrelsen udmeldte specialevejledninger for hvert speciale.

Tanker fra en læge - og mor - om børneonkologien.

I forlængelse af den aktuelle debat om sammenlægning af børneonkolgien på Rigshospitalet, vil jeg gerne som mor og læge dele mine tanker. Jeg er mor til Mathilde, som gennem de sidste 9 år har været i behandling for opticusgliomer (godartede men voksende tumorer på synsnerven) på Aarhus Universtetshospital (AUH).

Overraskede overlæger: Ingen faglige argumenter for at samle behandlingen af børnekræft

I et års tid har en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen kortlagt behandlingen for børnekræft i Danmark. På det sidste møde fortalte Sundhedsstyrelsen, at den ville komme med et udkast til en konklusion, der hed, at der var brug for en centralisering. Det kom fuldstændig bag på de fleste i arbejdsgruppen.

Tidligere overlæge på OUH har tidligere skrevet om at arbejde som børneonkolog, og brænde ud

Kollegerne i Ålborg, Århus, Odense og København knokler alle for det enkelte barn og derfor er denne undersøgelse, igangsat efter kontakt fra Rigshospitalets professor til SST også ekstrem uheldig.